Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZłe prawo a błędy prawników (uwagi inspirowane polską praktyką tworzenia i stosowania prawa)
[w:] Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha
[red:]  A. Kociołek-Peksa, P. Mochnaczewski
[autor:] P. Sut
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa