Publikacja typu: Hasła
TytułAdwersarz
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler, P. Rybiński
[autor:] P. Sut
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa