Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres art. 8 ustawy o działalności lobbingowej
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 41-42
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych