Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie interpretacji przepisów o ochronie informacji niejawnych
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 4
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 111-115
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych