Publikacja typu: Sprawozdania
TytułXIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa (Jastrzębia Góra, 19-22 IX 2010)
Tytuł (konferencji/wydarzenia) *
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz,T. Widłak
Wydawnictwo: Państwo i Prawo, z. 2 (792)
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa