Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułACTA - geneza i podstawowe problemy
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 4
[autor:] M. Barczewski,S. Sykuna
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 3-14
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego