Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWiktymizacja wtórna ofiar przestępstw przez media
[w:] Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, Wiktymizacja wtórna ofiar przestępstw przez media, [w:] Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw, pod red. L. Mazowieckiej, Warszawa 2012 r.