Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania
[w:] Prawne granicy wolności sumienia i wyznania
[red:]  L. Kondratiewa-Bryzik, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Miasto: Warszawa 2011
Strony: s. 243 – 258
ISBN: 978-83-264-1610-1
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego