Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUwagi o stosowaniu reguł interpretacji przewidzianych w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
[w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny – perspektywa systemowa i orzecznicza
[red:]  M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Katedra Praw Człowieka UMK
Miasto: Toruń 2011
Strony: 83-130
ISBN: 978-83-933493-1-9
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego