Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOn The Theory of Marigin of Appreciation Doctrine
Nazwa czasopisma Polish Review of International and European Law
Numer 1
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2011
Strony:  63-84
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego