Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 listopada 2009 r. oraz 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06)
Wyrok: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom
[w:] Przegląd Sejmowy
Numer wydania 1
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego