Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: problematyki wolności sumienia, w szczególności tzw. klauzuli sumienia lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w dorobku prawnym, uchwałach i rezolucjach Rady Europy
Dla: Biuro Analiz Sejmowych
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa