Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułAktualne problemy dostępu do informacji publicznej
[autor:] M. Miłosz,D. Tykwińska-Rutkowska
Miasto: Warszawa, 11 stycznia 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego