Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 stycznia 2011 r. (I FPS 8/10)
[w:] OSP 2012 nr 2, poz. 13
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego