Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRegulacje tak zwanych spec ustaw inwestycyjnych wobec samodzielności i władztwa planistycznego gminy
[w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, pod red. I. Niżnik-Dobosz
[autor:] T. Bąkowski,K. Kaszubowski
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 263-276
ISBN: 978-83-7620-858-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego