Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 16 lutego 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego