Publikacja typu: Referaty
TytułPrzygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Procedura planowania przestrzennego”
Na konferencji: „Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 16 lutego
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego