Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułTradycyjna koncepcja stosunku pracy a stosunek pracy tymczasowej - potrzeba redefinicji?
[w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego
[red:]  A. Sobczyk
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Business
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-264-1509-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy