Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzemiany stosunków pracy z mianowania
[w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Materiały konferencyjne.
[red:]  L. Florek, . Pisarczyk
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-762-644-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy