Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułStosunek służbowy
[w:] System prawa administracyjnego. Tom 11
[red:]  R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel
[autor:] J. Stelina, T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 522
ISBN: 978-83-255-2580-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy