Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo do wcześniejszej emerytury
[w:] Europa przedsiębiorców
[red:] Z. Brodecki
[autor:] M. Zieleniecki
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 305-312
ISBN: 978-83-7620-535-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy