Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZmiany w prawie rentowym
[w:] Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej
[red:]  A. Malaka, B. Wagner
[autor:] M. Zieleniecki
Wydawnictwo: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego
Miasto: Bydgoszcz 2011
Strony: 74-88
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy