Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPowoływanie europejskiej rady zakładowej w świetle prawa polskiego
Nazwa czasopisma Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego. Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXV/2011
[autor:] J. Stelina
Miasto: Gdańsk 2011
Strony: 399-411
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy