Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Bogusław Banaszak. System konstytucyjny Niemiec
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 176-178
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych