Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWysokość opłaty stosunkowej w przypadku egzekucji ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego
Nazwa czasopisma Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Numer 10/2010
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy