Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata)
Nazwa czasopisma Samorząd Terytorialny
Numer 3/2011
[autor:] J. Szmit
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy