Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa
Numer wydania 2010
[autor:] J. Stelina
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy