Publikacja typu: Hasła
TytułEuropejska Rada Zakładowa, Mianowanie, Normy prawa pracy, Odpowiedzialność dyscyplinarna, Partycypacja pracownicza, Porozumienia zbiorowe, Powołanie, Pragmatyki pracownicze, Przedmiot prawa pracy, Rada pracowników, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Spółdzielcza umowa o pracę, Spór zbiorowy, Stosunek pracy, Stosunki zatrudnienia niepracowniczego, Strajk, Układ zbiorowy pracy, Umowa o pracę, Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Wybór, Wypowiedzenie stosunku pracy, Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, Zasada uprzywilejowania pracownika, Związek zawodowy, Zwolnienia grupowe, Źródła prawa pracy
[w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Stelina
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-2670-2
Nr wydania: 2
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy