Publikacja typu: Hasła
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułAtypowe zatrudnienie, Dyskryminacja, Molestowanie, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Europejskie prawo pracy, Samorząd zawodowy, Urlop wypoczynkowy, Zasady prawa pracy
[w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Stelina
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-2670-2
Nr wydania: 2
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy