Publikacja typu: Hasła
TytułBezrobotny, Inspekcje pracy, Mobbing, Obowiązki stron stosunku pracy, Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika, Organizacje pracodawców, Praca tymczasowa, Promocja zatrudnienia, Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, Świadectwo pracy, Telepraca, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Wzmożona (szczególna) ochrona trwałości stosunku pracy, Zakaz konkurencji, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
[w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych haseł
[autor:] M. Zieleniecki
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-2670-2
Nr wydania: 2
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy