Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja A. Dral "Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian"
Opis recenzowanej pozycji: Warszawa 2009
[autor:] J. Stelina
Państwo i Prawo
Nr: 7-8/2011
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy