Publikacja typu: Referaty
TytułKonkurencyjność a normy ochronne morskiego prawa pracy
Na konferencji: Polska polityka morska - w kierunku zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej" zorganizowana w dniu 1 grudnia 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy