Publikacja typu: Referaty
TytułOchrona interesu pracodawcy w prawie pracy z perspektywy związków zawodowych
Na konferencji: Ochrona interesu pracodawcy w prawie pracy zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w dniu 19 października 2011 r.
[autor:] M. Zieleniecki
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy