Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułXVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 26-28 maja 2011 r.
[autor:] M. Łaga,J. Stelina,J. Szmit,M. Tomaszewska,W. Uziak,A. Wypych-Żywicka,M. Zieleniecki
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy