Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOchrona interesu pracodawcy w prawie pracy zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w dniu 19 października 2011 r.
[autor:] J. Stelina,J. Szmit,J. Świątek-Rudoman
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy