Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOgólnopolski Zjazd Młodych Karnistów
[autor:] M. Flis-Świeczkowska,T. Snarski
Miasto: Poznań 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki