Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDemokratyczne państwo prawa wobec rozwoju biologii i medycyny
Nazwa czasopisma Forum Prawnicze
Numer 2 (10)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 23 - 36
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

http://forumprawnicze.eu/