Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWykroczenie trwałe a wykroczenie z zaniechania. Niedopuszczalność kierowania do SN pytań prawnych o charakterze pozornym
Wyrok: Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii