Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRekomendowane zmiany polskich przepisów prawa warunkujące wprowadzenie optymalnego modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy na statkach pod polską banderą
[w:] Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk
[red:]  C. Christowa
[autor:] S. Majkowska-Szulc,D. Pyć
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Miasto: Szczecin 2012
ISBN: 978-83-89901-66-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej