Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO problemie przepisów prawa powszechnie obowiązującego niewymienionych w art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z perspektywy układów zbiorowych pracy oraz tak zwanych przepisów administracyjnych
[w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu, pod red. M. Seweryński, J. Stelina
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 29-36
ISBN: 978-83-7326-885-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego