Publikacja typu: Referaty
TytułWystąpienie wprowadzające do dyskusji w imieniu współorganizatora (Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
Na konferencji: Założenia do ustawy Kodeks budowlany, Regionalna konferencja konsultacyjna, Gdańsk, 9 maja
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego