Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZagadnienie THINK TANKÓW w ujęciu interdyscyplinarnym
[autor:] T. Bąkowski,J. Szlachetko
Miasto: Gdańsk 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego