Publikacja typu: Referaty
TytułRekomendowane zmiany polskich przepisów prawa warunkujące wprowadzenie optymalnego modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy na statkach pod polską banderą
Na konferencji: Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą, zorganizowanej przez prof. nadzw. dr hab. Czesławę Christową, w Akademii Morskiej w Szczecinie, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
[autor:] S. Majkowska-Szulc,D. Pyć
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej