Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego pod hasłem
[autor:] E. Juchnevičius,R. Mroczkowski
Miasto: Łódź 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

Głobalna sprawiedliwość podatkowa w międzynarodowym prawie podatkowym.