Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułLegislacyjny hard case - wokół propozycji dekryminalizacji zniesławienia (art. 212 k.k.)
Nazwa czasopisma Przegląd Legislacyjny. Kwartalnik Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
Numer 2 (80)/2012
[autor:] M. Flis-Świeczkowska,T. Snarski
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 50 - 69
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa