Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Dla: Biuro Analiz Sejmowych
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa