Publikacja typu: Referaty
TytułLicencje sportowe w świetle nowej ustawy o sporcie
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
[autor:] K. Ważny
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego