Publikacja typu: Referaty
TytułDecyzja w sprawie rozstrzygnięcia charakteru gry lub zakładu
Na konferencji: VI Letnie Warsztaty Doktoranckie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl-Rzeszów
[autor:] K. Ważny
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego