Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułZagadnienia związane z niedyskryminacją pracowników (art. 183a-183e), stosunkiem pracy i umową o pracę (art. 22-292) aspekty delegowania pracowników (art. 671- 673), telepracy (art. 674- 6717) problem mobbingu (art. 943)
[w:] Kodeks pracy. Komentarz
[red:]  K. Baran
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wolters Kluwer business
Miasto: Warszawa 2012
Strony: s. 120-147; s. 158-229; s. 441-452; s. 452-473; s. 636-647
ISBN: ISBN 978-83-264-0781-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy