Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział w konferencji nt. Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej: Polska wobec projektu umowy o pogłębionej unii gospodarczej
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy